"Baritone Brian Mulligan was a beautiful Golaud, a tall figure with a matching voice. Vocally excellently groomed. Within the limited space the role provides, he played a credible middle-aged man, who transforms from a naive, well-meaning husband into a suspicious, jealous potentate, who seems to value more the certainty that his young wife has not cheated on him than her survival.

Place de l'Opera

Bariton Brian Mulligan was een prachtige Golaud, een rijzige gestalte met bijbehorende stem. Vocaal uitstekend verzorgd. Binnen de beperkte bewegingsruimte die de rol biedt, speelde hij een geloofwaardige middelbare man, die transformeert van een naïeve, goedbedoelende echtgenoot in een achterdochtige, jaloerse potentaat, die meer waarde lijkt te hechten aan de zekerheid dat zijn jonge vrouw hem niet heeft bedrogen, dan aan haar overleven. Als ze sterft, moet hij tenminste een zuivere herinnering aan haar hebben. Hij krijgt uiteindelijk geen van beide.

“Baritone Brian Mulligan was a beautiful Golaud, a tall figure with a matching voice. Vocally excellently groomed. Within the limited space the role provides, he played a credible middle-aged man, who transforms from a naive, well-meaning husband into a suspicious, jealous potentate, who seems to value more the certainty that his young wife has not cheated on him than her survival. When she dies, he must at least have a pure memory of her. In the end, he gets neither.”

Place de l’Opera

“Brian Mulligan brought a bronzed baritone sound to his portrayal of the tormented Golaud”

Opera News